Pojištění odpovědnosti za škodu vás ochrání v různých situacích

Pojišťovací produkty na současném trhu zahrnují obrovské množství pojištění. Je vhodné se v nich trochu zorientovat, abyste měli představu, co vše je možné si pojistit a zda se vám to vyplatí. Pojďme se podívat na pojištění odpovědnosti, které je možno sjednat jak pro zaměstnance, tak se může vyplatit v běžném občanském životě.

Pojištění zaměstnance

Při výkonu povolání se může velice snadno stát, že dojde k způsobení škody zaměstnavateli. Pojistit se v takových případech vyplatí. Je to zejména z toho důvodu, že vzniklá škoda může být opravdu veliká, což by jednotlivec nikdy nebyl schopen zaplatit. Proto je tady pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Vždy je však potřeba se zaměřit na to, jaké podmínky konkrétní pojištění nabízí a co všechno kryje a co naopak nikoliv.

Třeba ERGO pojišťovna nabízí několik variant tohoto pojištění. Jedná se o varianty:

  • Standard
  • Řidič
  • Řidič PLUS

Varianta Standard se vztahuje na všechny běžné škodné události, vyjma těch, které vzniknou v souvislosti s řízením motorového vozidla nebo obsluhou pracovního stroje. Od toho jsou tady zbývající dvě varianty, tedy Řidič a Řidič PLUS. Rozdíl je v nich ten, že varianta Řidič PLUS nabízí navíc krytí škodné události, která vznikla při využívání motorového vozidla zaměstnancem pro osobní účely.

Pojištění občana

Není to ale pouze zaměstnání, kde může člověk způsobit neúmyslně škodu. Může se to stát také v běžném občanském životě. Proto pojišťovny stále častěji nabízejí tzv. pojištění proti blbosti, které kryje škody způsobené občanem při činnosti, která je v občanském životě běžná.

Třeba již zmiňovaná ERGO pojišťovna v tomto ohledu nabízí celosvětovou platnost, tzn., že vás pojištění chrání i na dovolené, ale zároveň stačí, aby byl pojištěn jeden člen rodiny, a pojištění se automaticky vztahuje na všechny. Standardně zde také není žádná spoluúčast na škodě. Nabízeno je rovněž několik variant dle zvolené pojistné částky.